катаклизми

Волята на Бог/Тема 210

Скъпи Сродни Души, тема 210 от поредицата „Волята на Бог“ е Симптоми. Скъпи Мои деца, симптомите които отчитате, както във вашите организми, така и в Света около вас, говорят еднозначно, че все повече се приближавате до преломни за вас Моменти, предстоящия Етап е именно такъв, изпълнен с катаклизми, крайности и много страхове, за този Етап Волята на Бог/Тема 210

Дух, Душа и Тяло/06.06.2022

Скъпи Сродни Души, темата в „Дух, Душа и Тяло“ е Разчистване. Бог Поде много сериозно Разчистване при всички ни, на всеки Помага с това, което е най-важно за него. Бог Цели да ни Дари Лекотата за предстоящите Катаклизми, да, говоря за Катаклизми, това ще бъде първата вълна от подобни Природни бедствия, но не това е Дух, Душа и Тяло/06.06.2022

Дух, Душа и Тяло/4.03.2022

Скъпи Сродни Души, темата в „Дух, Душа и Тяло“ е Започване. Много неща се Променят, но някой запират, като магаре на мост, това забелязвам във нас Българите, някой Хора минават в крайности, които в крайна сметка, Бог ги Трансформира в Любов, но тези които са трайни, си личат и това е Благодарността към целия Руски Дух, Душа и Тяло/4.03.2022

Рецепти за Божествена Любов/17.07.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Рецепти за Божествена Любов“ е Катаклизми. Често Бог ни казва за предстоящи Катаклизми изпитвайки Страхопочитание, но ми се ще да разгледаме в по голяма дълбочина тези Катаклизми, дори и малките които са в нашето ежедневие. Когато ни се случи някоя неприятност, наводнение, катастрофа, кражба и др., ние изпадаме в Рецепти за Божествена Любов/17.07.2020