кръвно

Послание от Бог/16.05.2021

Скъпи Мой деца, днешния ден трябва да бъдете по-осъзнати, защото той носи в себе си Промяната за която жадувате, днес потекоха към вас нови Енергии от Планетата Сириус които носят със себе си и Осъзнатост, заради това вчера ви казахме, че трябва да бъдете Осъзнати, никога няма да ви оставим да се справяте сами, винаги Послание от Бог/16.05.2021