кърпа

Дух, Душа и Тяло/14.05.2022

Скъпи Сродни Души, темата в „Дух, Душа и Тяло“ , имайки предвид Посланието от Бог, е Кърпа. Какво всъщност означава Кърпата, как е заредена, по какъв начин действат Енергиите върху нас?Кърпата е вид свидетел на Вярата ни, това е ключ които се активира, когато Вярваме, без значение какво ще бъда, вместо кърпа, можеше да бъде Дух, Душа и Тяло/14.05.2022