левитация

Волята на Бог/Тема 118

Скъпи Сродни Души, тема 118 от поредицата „Волята на Бог“ е Чувствителност. Скъпи Мой деца, в тази тема ще разгледаме, как се отнасяте един към друг, какви чувства изпитвате и как всъщност трябва да е, какви точно Емоции трябва да възпирате, за да не преминете границата към прекалена Чувствителност. Какво означава прекалена Чувствителност, тази Емоция Волята на Бог/Тема 118