лъжата

Волята на Бог/Тема 233

Скъпи Богусвидни, тема 233 от поредицата „Волята на Бог“ е Ден на Лъжата. Много Хубав и Мъдър празник, всеки трябва да го почита, той предизвиква вашето ЕГО, Лекува ви, и ви кара да се замисляте. Много от вас са оставали разочаровани от шегите с които се лъжете, те винаги са измислени, и винаги се стремите Волята на Бог/Тема 233

Дух, Душа и Тяло/12.07.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Лъжата. Много от нас проявяват това Негативно Поведение, даже е станало част от нашият живот, ние като Божи деца знаем, че това е Грях и независимо от това, често си позволяваме да престъпим 9-та Божия заповед – Не Лъжи. Когато Лъжем ние Лъжем самите Дух, Душа и Тяло/12.07.2020