микао

Послание от Бог/29.08.2022

Скъпи Богусвидни, имаме Послание от Бог, то ще предизвика размисли, те са ни крайно необходими! Скъпи Мои деца, Посланията са за това, да са крайни, е необходимост, за да може да Осъзнаете Пътя по който ви Водим. Има една притча за нероденото дете, дето стопанина си правел сметка, да продаде яйцата, с тях да купи Послание от Бог/29.08.2022

Послание

Скъпи Сродни Души, имаме Послание от Учителя Микао Усуи, за тези които не са запознати, Той е Будист, доктор, живял 1865-1926 г, в Япония, малкото селце Таняй, той ни е Дарил Рейки Лечението, връщайки го от времето на Атлантите, което е било загубено, на Него дължим много, Той има какво да ни Сподели, и с Послание