мисиите

Дух, Душа и Тяло/19.07.2020

Скъпи Сродни Души, в днешната тема „Дух, Душа и Тяло“, ще разискваме Мисиите в нашият живот. Всеки човек на Земята има Мисия, и всеки ще бъде Истински Щастлив, когато е стъпил на своя Път и изпълнява Божествената му Мисия, но как да разберем дали сме на своя Път Отреден ни от Бог, на този въпрос Дух, Душа и Тяло/19.07.2020