молитва

Господна Молитва

Винаги преди да започнем да се Молим, Бог изисква от нас да започнем да се Молим, като започваме винаги с тези Молитви, след което се продължава с другите! Заради Молитвите на Светите наши Отци, Господи Исусе Христе, Сине Божий, Помилуй нас! Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни, Помилуй нас (три пъти). Слава на Отца и Господна Молитва

Молитва 2

Всеки ден се Молим, не разбирам Господи, защо не мога да започна да ТЕ чувам! Не разбирам, недоволствайки ТИ се Моля, да Помогнеш, да ме Освободиш от бариерите които имам! Застанал съм Господи с чисто Сърце, макар да знам, че не мога, старая се да съм искрен, старая се да премахна злото в мен, не Молитва 2

Молитва 1

Господи, ТИ винаги Знаеш всяка наша Грешка, но сме слепи за тях, копнеем за Чисти Взаимоотношения, когато ще можем с Вас да Говорим, така както говорим помежду ни! Как да го сторим, като сме слепи, за Илюзиите в които живеем, за Ролите които играем, за Грешките които допускаме! Казал си ни Господи, че ЕГОТО ни Молитва 1

Свети Франциск – Молитва към Бог

Молитва към Господ Свети Франциск Господи, Помогни ми да разнасям Твоя Мир – и където има омраза, да мога да нося Любов, и където има обида, да мога да нося Духа на Опрощението, и където има раздори, да мога да нося Спокойствие, и където има заблуди, да мога да нося Истината, и където има съмнения, Свети Франциск – Молитва към Бог

Молитва на Родители за техните деца

Господи Боже, Създателю на човека, небесни Отче! ТИ Установи и Благослови брака, като Каза: „Растете и се множете, пълнете Земята“! Ти Благослови и нашия брак, Даде ни чеда, за да засилиш радостта ни! Неизказано голяма е тая Твоя Милост, Смирено ТИ Благодарим! Твое наследие са нашите деца Господи, защото ТИ си наш Небесен Отец! Затова Молитва на Родители за техните деца

Вселенска Молитва

Молитвата се чете когато искаме да Помогнем на Всеки и Всичко, което Помага, и на самите нас Господи, ТИ Вседържателю, в Твоите Ръце се оставяме, ТИ ни Води, за да можем и ние които сме неблагодарни, да знаем и научим, какво е най-добро за нас. Не искам Господи да се вричам, но искам да Служа Вселенска Молитва

Молитва за Чисти мисли

Господи, пребъдваме в Любовта ТИ, Пребъдваме в радостта да те усещаме! Виждаш Господи, колко се стараем, мислим си, че можем, а усещаме, че изнемогваме, стараем се, а не успяваме, мислим все за лошо и за добро, забравяйки да ТИ се доверим, да мислим само как да ти Благодарим! Благодарим сега Господи, за всичко с което Молитва за Чисти мисли

Молитва за Фамилна Карма

застава се на колене със запалена свещ Да Възкръсне Бог, да се Разпръснат Враговете Му, Да избягат от Лицето му които го мразят! Да избягат и се махнат всички Магии, Вълшебни действия, всяка зла сила, зла Енергия и зла Същност! Така както дим се разнася, така както се топи восък от огън, така и всичко Молитва за Фамилна Карма

Молитва към Бог за Проглеждане

Молитва ще Помогне на тези които са слепи да видят собствените си грешки, тя ще отвори Сърцата и ще ни накара да видим неща, за които до сега сме били слепи. Чете се на колене със запалена свещ. Нужното време за четене зависи от усещанията ни. Господи Боже наш! ТИ Който си на Небето! ТИ Молитва към Бог за Проглеждане

Молитва за България

Молитвата се чете поне 30 дни, от много хора, за подпомагане в трудни преходи. Дарена е от Учител Терн. Господи, ТИ си винаги до нас, Помагаш, а ние сме неблагодарни, Помагаш и не спираш Любовта Която СИ! Неблагодарно те Молим, Неблагодарно коленичим, викайки с цяло гърло, Помогни! Помогни и ни Избави! Помагай Господи да се Молитва за България