молитва

Молитва на Родители за техните деца

Молитви на родители за техните деца Господи Боже, Създателю на човека, небесни Отче! ТИ установи и благослови брака, като каза: „Растете и се множете, и пълнете земята“.ТИ благослови и нашия, и ни даде чеда, за да засилиш радостта в дома ни.Неизказано голяма е тая Твоя милост към нас, и смирено ТИ Благодарим. Твое наследие са Молитва на Родители за техните деца

Вселенска Молитва

Вселенска Молитва /Молитвата се чете когато искаме да Помогнем на Всеки и Всичко, което Помага, и на самите нас/ Господи, ТИ Вседържателю, в Твоите Ръце се оставяме, ТИ ни Води, за да можем и ние, които сме неблагодарни, да знаем и научим, какво е най-добро за нас. Не искам Господи да се вричам, но искам Вселенска Молитва

Молитва за Чисти мисли

Молитва за Чисти мисли Господи, пребъдваме в Любовта ти, Пребъдваме в радостта да те усещаме!Виждаш Господи, колко се стараем, мислим си, че можем, а усещаме, че изнемогваме, стараем се, а не успяваме, мислим все за лошо и за добро, забравяйки да ТИ се доверим, да мислим само как да ти Благодарим!Благодарим сега Господи, за всичко Молитва за Чисти мисли

Молитва за Фамилна Карма

Молитва за премахване на Фамилна Карма /чете се на запалена свещ, на колене/ Да Възкръсне Бог, да се Разпръснат Враговете Му,Да избягат от Лицето Му които ГО мразят,Да избягат и се махнат всички Магии, Вълшебни действия,Всяка зла Сила, зла Енергия и зла Същност.Така както Дим се разнася, така както се топи восък от огън,Така и Молитва за Фамилна Карма

Молитва към Бог за Проглеждане

Тази Молитва ще Помогне на тези които са слепи да видят собствените си грешки, тя ще отвори Сърцата и ще ни накара да видим неща за които до сега сме били слепи /на колене на запалена свещ/ Господи Боже наш,ТИ Който си на Небето,ТИ Който си винаги с нас,На Теб се Молим и от Тебе Молитва към Бог за Проглеждане

Молитва за България

Молитва за България /Молитвата се чете поне 30 дни, от много хора, за подпомагане в трудни преходи. Дарена ни е от Учителя Терн./ Господи, ТИ си винаги до нас, Помагаш, а ние сме неблагодарни, Помагаш и не спираш Любовта Която СИ, неблагодарно те Молим! Неблагодарно коленичим, викайки с цяло гърло, Помогни! Помогни и ни Избави! Молитва за България

Молитва при Изгнание и Обсебване

Молитва при Изгнание и Обсебване /чете са на запалена свещ, само вечер, преди залез слънце, преди да си легнем се прекадява където спим. Чете се докато усетим, че ни е Олекнало/ Толкова много съм Грешен, че не виждам по-далече от носа!Толкова много съм сляп, че не виждам друго освен Теб, ТИ Господи Знаеш, че не Молитва при Изгнание и Обсебване

Молитва за погълнати от миналото

Молитва за погълнати от миналото (Молитвата се чете от хора които усещат, че не могат да се освободят от миналото или някакви Изпитания които са имали) Господи, ТИ винаги Бдиш над нас и все Чуваш как ти се оплакваме, ние Господи сме Грешни защото, не искаме да Приемем нищо от това което си ни Дарил, Молитва за погълнати от миналото

Молитва към Бог след Причастие

Молитва към Бог след Причастие (тази Молитва се чете на колене, изпълнени с Благодарност към Бог, Пресвета Богородица, Сви Светии, Ангели и Архангели) Господи Боже наш!ТИ Който си на Небето!ТИ Който винаги Бдиш над нас, на Теб се Молим и ТИ Благодарим, Благодарим ТИ Господи, че ни Дари най-големия Дар, Чистотата от която се нуждаехме, Молитва към Бог след Причастие

Молитва за Лечение

Молитва за Лечение /тази Молитва се чете когато имаме някаква болест която знаем, и се нуждаем от Чудо, за да бъдем Излекувани, чете се три пъти на ден за три дни, не трябва да се прекъсва, ако го направим, почиваме един ден и започваме от начало, запалената свещ и това да сме коленичили е задължително/ Молитва за Лечение