неувереност

Дух, Душа и Тяло/12.07.2020

Скъпи Сродни Души, днес ще пусна още една тема относно изминалият ден и тя е НЕУВЕРЕНОСТ. Много хора се Чувстваме Неуверени, когато е така се хващаме и за сламка, защо повтарям тази поговорка, защото днес тази Емоция се усети в много от нас в предвид предишната ми публикация. Неувереността е Емоция която съдържа Страх и Дух, Душа и Тяло/12.07.2020