Обединението

Дух, Душа и Тяло/18.12.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Обединението, но вече като Осъзнати Божи Служители, които Целят да Осъществят Щастието си, чрез Щастието на другите. Бях публикувал Молитва на Свети Франциск, която ще пусна отново, защото има връзка с това което искам да Ви предам: Молитва към ГосподСвети Франциск Господи, помогни ми Дух, Душа и Тяло/18.12.2020