обсебване

Молитва при Изгнание и Обсебване

Молитва при Изгнание и Обсебване /чете са на запалена свещ, само вечер, преди залез слънце, преди да си легнем се прекадява където спим. Чете се докато усетим, че ни е Олекнало/ Толкова много съм Грешен, че не виждам по-далече от носа!Толкова много съм сляп, че не виждам друго освен Теб, ТИ Господи Знаеш, че не Молитва при Изгнание и Обсебване