общи

Волята на Бог/Тема 101

Скъпи Сродни Души, тема 101 от поредицата „Волята на Бог“ е Разбирателство. Скъпи Мой деца, в тази тема ще разискваме малко по-различно разбирателство, както със Нас, така и помежду ви, защото има едно малко напрежение което се усеща, всеки очаква от другия да поеме инициатива и никой не смее да го направи, но инициативите са Волята на Бог/Тема 101