ограничения

Послание от Бог/03.01.2023

Скъпи Богусвидни и Сродни Души, имаме Послание от Бог. Скъпи Мои деца, започнахте новата календарна година, но Божествената предстои, Подготовката ви е в процес, трябва да Изчистим всичките ви Тежест от Предходната година, за да започнете новия труден период с Лекотата, която ще ви Дарим! Дара за вас е голям, Лекотата която всеки от вас Послание от Бог/03.01.2023

Волята на Бог/Тема 179

Скъпи Сродни Души, тема 179 от поредицата „Волята на Бог“ е Просвета. Скъпи Мои деца, Просветлението е за всички, то не е само за Българи и Славяни, а за цялата ви Майка Земя, тя ви е Дарила толкова много Просветление, чрез примерите във всяко живо творение, Растения и Животни, вие се Учехте от тях, взимахте Волята на Бог/Тема 179