отвара

Послание от Бог/16.05.2021

Скъпи Мой деца, днешния ден трябва да бъдете по-осъзнати, защото той носи в себе си Промяната за която жадувате, днес потекоха към вас нови Енергии от Планетата Сириус които носят със себе си и Осъзнатост, заради това вчера ви казахме, че трябва да бъдете Осъзнати, никога няма да ви оставим да се справяте сами, винаги Послание от Бог/16.05.2021

Лечение на Зависимости

Това Лечение е едно от най важните, защото ни освобождава от Зависимостите, както на цигарите, така и от алкохол, а от тези Зависимости страдат изключително много хора. Отвара за пиене против цигари и алкохол Градински Чай – 20 гр.Женско Биле – 30 гр.Жълт Смил – 10 гр.Клен – 50 гр.Подбел – 10 гр.Усойниче – 10 Лечение на Зависимости