отработване

Волята на Бог/Тема 86

Скъпи Сродни Души, тема 86 от поредицата „Волята на Бог“ е Отработване. Скъпи Мой деца, в тази тема ще ви обясним по какъв начин Отработваме, както Карми, така и Негативи, но същото се отнася и за Лечения, така че ще обединим всичко в едно – Отработване. Отработванията са най трудни единствено за вас, но те Волята на Бог/Тема 86