отхвърляне

Рецепти за Божествена Любов/03.08.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в синхрон с всичко което се случва в „Рецепти за Божествена Любов“ е Неприемане на Бог. Когато започнат Изпитанията, започваме да се Възпротивяваме, започваме да Негодуваме и то до толкова, че отблъскваме Бог от нас. Аз съм гонил Бог от себе си толкова много пъти, че всеки път когато съм Рецепти за Божествена Любов/03.08.2020