очакване

Дух, Душа и Тяло/15.05.2021

Скъпи Сродни Души, днешната тема по Молба на Бог в „Дух. Душа и Тяло“ е Очакване. С Бог съм Слят от две години и половина и все имам някакви Очаквания, все Бог ми Споделя това, онова и все Очаквам да се случат тези неща. През последните дни Осъзнавам много мой Заблуди и Очакванията са едно Дух, Душа и Тяло/15.05.2021

Дух, Душа и Тяло/31.07.2020

Скъпи Сродни Души, продължаваме с темата за Разочарованието, но вече в „Дух, Душа и Тяло“ и като част от Разочарованието, освен Нетърпение е и Очакванията. Когато имаме някакви Очаквания, дали за време, начин по който да се случи или да не се случи, ние всъщност оставяме широко отворена врата, за да изпаднем в Разочарование и Дух, Душа и Тяло/31.07.2020

Дух, Душа и Тяло/07.07.2020

Скъпи Сродни Души, разискваме различни теми и решения за нашето Духовното Развитие. Днес ще започна нова поредица „Дух, Душа и Тяло“ свързана с конкретни неща, за да се Разгърнем Духовно. Тази тема ще обхваща, както до сега засегнати проблеми, така и решения, за да можем да вървим заедно напред в Светлината и Божествената Любов. Днешната Дух, Душа и Тяло/07.07.2020