очаквания

Волята на Бог/Тема 189

Скъпи Сродни Души, тема 189 от поредицата „Волята на Бог“ е Предубеждения. Скъпи Мои деца, много пъти сме Говорили за вашите очаквания, но предубежденията са по-различни, те буквално ви заслепяват, както често Казваме, оставате се на Мен и това което Съм ви Подготвил, като Урок и Мъдрост, оставете всякакви очаквания и вярвания, ако е нужно Волята на Бог/Тема 189

Дух, Душа и Тяло/15.05.2021

Скъпи Сродни Души, днешната тема по Молба на Бог в „Дух. Душа и Тяло“ е Очакване. С Бог съм Слят от две години и половина и все имам някакви Очаквания, все Бог ми Споделя това, онова и все Очаквам да се случат тези неща. През последните дни Осъзнавам много мой Заблуди и Очакванията са едно Дух, Душа и Тяло/15.05.2021