порицание

Волята на Бог/Тема 7

Скъпи Сродни Души, Тема 7 в поредицата „Волята на Бог“ е Порицание. Скъпи деца, твърде често ви Порицаваме, за да ви стреснем, защото твърде често се самозабравяте, това не са някакви изблици на Гняв или, че сме се Обидили, това е начин да ви стреснем, за да обърнете внимание на даден Проблем. Днес бих искал Волята на Бог/Тема 7