прераждане

Послание от Бог/29.08.2022

Скъпи Богусвидни, имаме Послание от Бог, то ще предизвика размисли, те са ни крайно необходими! Скъпи Мои деца, Посланията са за това, да са крайни, е необходимост, за да може да Осъзнаете Пътя по който ви Водим. Има една притча за нероденото дете, дето стопанина си правел сметка, да продаде яйцата, с тях да купи Послание от Бог/29.08.2022

Дух, Душа и Тяло/10.05.2021

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Прераждане. Тази тема е Провокирана от Бог и Сродните Души които са отхвърляни от масата която Живее в Заблуди. Прекрасно е да усещаш когато Бог те Поведе, за да се Изчистиш, но това носи със себе си и много отчаяние и съмнения, Изчистването е Дух, Душа и Тяло/10.05.2021

Дух, Душа и Тяло/15.07.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух Душа и Тяло“ е Прераждане. Когато Душата е при Нашият Баща-Бог, тя копнее да се Прероди, за да се изпълни с нови Мъдрости, чрез които се Издига и става по-силна. Душите много пъти се Прераждат, една Душа може да стигне до 200 прераждания, докато се издигне в Йерархията Дух, Душа и Тяло/15.07.2020