призвание

Волята на Бог/Тема 50

Скъпи Сродни Души, тема 50 от поредицата „Волята на Бог“ е Призвание. Скъпи мой деца в тази тема ще разискваме, защо е нужно да вървите по своя Житейски Път и да Изпълните Моята Воля, като част от вашето Призвание на Земята. Всеки от вас е нужно да изпълни определени заложени Изпитания, които да го отведат Волята на Бог/Тема 50