промисли

Дух, Душа и Тяло/06.06.2022

Скъпи Сродни Души, темата в „Дух, Душа и Тяло“ е Разчистване. Бог Поде много сериозно Разчистване при всички ни, на всеки Помага с това, което е най-важно за него. Бог Цели да ни Дари Лекотата за предстоящите Катаклизми, да, говоря за Катаклизми, това ще бъде първата вълна от подобни Природни бедствия, но не това е Дух, Душа и Тяло/06.06.2022

Дух, Душа и Тяло/29.03.2022

Скъпи Сродни Души, темата в „Дух, Душа и Тяло“ е Начертан. Пътищата по които минаваме са много, но винаги минават през предначертани точки, искам да заделим време и на преломните точки които са ни предначертани. Промисъла е вид Програма, която, не винаги се изпълнява, тя е заложена като Промисъл, Път по който да минем, но Дух, Душа и Тяло/29.03.2022

Волята на Бог/Тема 153

Скъпи Сродни Души, тема 153 от поредицата „Волята на Бог“ е Промисли. Скъпи Мой деца, темата е актуална за периода който настъпи, не че няма други Промисли, но е важно да Приемате Всичко, така както Приемате вашите Изпитания, болести и загуби, така трябва да Приемате и всичко което се случва в глобален мащаб. Войните не Волята на Бог/Тема 153

Волята на Бог/Тема 152

Скъпи Сродни Души, тема 152 от поредицата „Волята на Бог“ е Промисли. Скъпи Мой деца, ще продължа темата започната от вашия Учител Ангел, защото много от Моите Промисли остават не Осъзнати. Ще си зададете въпроса, защо ги разяснявам, но правилния въпрос е дали ви улеснявам, дали не ви Подлагам на Изпитания?Първия Мой Промисъл е да Волята на Бог/Тема 152

Дух, Душа и Тяло/15.02.2022

Скъпи Сродни Души, днешната ни тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Промисли. Вчера се замислих и Осъзнавах, колко много Промисъла е заложил Бог с всяко едно Свое Действие, замислих се, че ни Помагат с многобройните Изпитания и вложените в тях Божии Промисли. Примерно вчерашното Послание, което обхвана голяма част от нас самите, защото всички Дух, Душа и Тяло/15.02.2022

Дух, Душа и Тяло/11.09.2021

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Пророчества. Засягам тази тема, защото много често не разбираме какво точно ни се Споделя, каква е целта, за да ни Споделят точно тези неща и какво се иска от нас, като Промисъл на Бог и това да изпълним Неговите Заръки и Воля. Пророчествата никога Дух, Душа и Тяло/11.09.2021