пророчества

Послание 13/05.09.2023

Послание 13 Скъпи мои съграждани и Богусвидни, продължавам Предсказанията за България, като ще наблегнем на определени Етапи от целия Процес на Промяна към Пето Измерение, като се има предвид, че вече сме в средата на Четвърто, за което с умисъл не се говори, защото е преизпълнено с много Енергии които ни Подготвят.Четвъртото Измерение е най-важно, Послание 13/05.09.2023

Дух, Душа и Тяло/17.07.2022

Скъпи Сродни Души, темата в „Дух, Душа и Тяло“ е Пророчества. Имаме много дарени Пророчества, някой са изкривени от нас и ЕГОТО, други са ни Предадени дословно, и отново изкривени спрямо нашите разбирания, и отново ЕГОТО се е намесило, както дъщеря ми Катрин ми разказа тази сутрин Пророчески сън, в който кораб потъва, идва жената Дух, Душа и Тяло/17.07.2022

Волята на Бог/Тема 161

Скъпи Сродни Души, тема 161 от поредицата „Волята на Бог“ е Пророчества. Скъпи Мой деца, отново ще ви тласна към Изпитания, като ви Споделя, какво ви очаква в близките месеци, до една година, разбира се ще разбъркам събитията, за да не знаете, кое след кое следва, само така ще Смекча Изпитанията, от това да знаете Волята на Бог/Тема 161

Волята на Бог/Тема 122

Скъпи Сродни Души, тема 122 от поредицата „Волята на Бог“ е Пророчества. Скъпи Мой деца, днес няма да Ви давам Пророчества, но искам да можете да ги тълкувате. Забелязвам в много от вас, че се отчайвате, а това не са Пророчества които да ви представят Живота като много мрачен, а да ви покажат, че всичко Волята на Бог/Тема 122