Просветление

Волята на Бог/Тема 8

Скъпи Сродни Души, Тема 8 в поредицата „Волята на Бог“ е Просветление. тази тема ще ви хареса много, защото всеки от вас желае да стане Просветен, но не всеки полага усилия за това. Когато предявите желание да Бъдете Просветени, Ние се захващаме за работа, започваме да ви Пращаме събития, които да ви спомогнат да вниквате Волята на Бог/Тема 8