прощална

Прощална Молитва към Бог

Прощална Молитва към Бог (тази Молитва се чете когато Бог е Решил, че сме Чисти, тя е Осъзната Молитва за това, че вече сме Чисти Божи Служители, но Помага и на тези които са заблудени, ползата от нея е повече от това, че допринася за разбиране на действията на Бог) –  Чете се на колене Прощална Молитва към Бог