път

Волята на Бог/Тема 195

Скъпи Сродни Души, тема 195 от поредицата „Волята на Бог“ е Вероизповедание. Скъпи Мои деца, много пъти разискваме подобна тема, обясняваме ви, че сме ЕДНО, че е без значение на Кой се Молите, винаги Молитвите пристигат при Мен, както сутринта Учителя припомни на Надежда, да покани Св. Илия за през деня, така и вие трябва Волята на Бог/Тема 195

Волята на Бог/Тема 127

Скъпи Сродни Души, тема 127 от поредицата „Волята на Бог“ е Съпротива. Скъпи Мой деца, много МИ се ще да не Говорим по тази тема, но има какво още да ви Обяснявам, какво се случва когато не искате да Приемете Житейския си Път? Напоследък наблюдавам точно това, много от вас не искат да Приемат Промисъла Волята на Бог/Тема 127

Дух, Душа и Тяло/11.09.2021

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Пророчества. Засягам тази тема, защото много често не разбираме какво точно ни се Споделя, каква е целта, за да ни Споделят точно тези неща и какво се иска от нас, като Промисъл на Бог и това да изпълним Неговите Заръки и Воля. Пророчествата никога Дух, Душа и Тяло/11.09.2021

Волята на Бог/Тема 50

Скъпи Сродни Души, тема 50 от поредицата „Волята на Бог“ е Призвание. Скъпи мой деца в тази тема ще разискваме, защо е нужно да вървите по своя Житейски Път и да Изпълните Моята Воля, като част от вашето Призвание на Земята. Всеки от вас е нужно да изпълни определени заложени Изпитания, които да го отведат Волята на Бог/Тема 50

Дух, Душа и Тяло/19.07.2020

Скъпи Сродни Души, в днешната тема „Дух, Душа и Тяло“, ще разискваме Мисиите в нашият живот. Всеки човек на Земята има Мисия, и всеки ще бъде Истински Щастлив, когато е стъпил на своя Път и изпълнява Божествената му Мисия, но как да разберем дали сме на своя Път Отреден ни от Бог, на този въпрос Дух, Душа и Тяло/19.07.2020

Дух, Душа и Тяло/19.07.2020

Скъпи Сродни Души, днес не мислех да пиша повече, но все пак, нещата около нас винаги се менят, така както и Етапа в който живеем. Повлиян от въпросите Ви ще разискваме, КАК МОЖЕМ ДА РАЗБЕРЕМ ДАЛИ СМЕ НА СОБСТВЕНИЯ СИ ЖИТЕЙСКИ ПЪТ. Тази тема е провокирана от предишната тема за Мисиите и бих искал да Дух, Душа и Тяло/19.07.2020