разбиране

Дух, Душа и Тяло/28.05.2022

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Разбиране. Толкова е обикновена самата дума „Разбиране“, но и същевременно е сложна за усвояване, казваме че разбираме, а същевременно се гневим, казваме че разбираме Хората, а им се гневи, това са Вътрешни войни които ни раздират, а Разбирането носи в себе си Чистота, носи Дух, Душа и Тяло/28.05.2022

Волята на Бог/Тема 159

Скъпи Сродни Души, тема 159 от поредицата „Волята на Бог“ е Разбиране. Скъпи Мой деца, разбира се, както самата Тема подсказва, Разбирането помежду ви е най-важно, ако не се разбирате, то ще се загубите в безбройни противоречия. Какво означава да има разбиране, това е двупосочно поведение, разбиране трябва да има за Всеки и Всичко, то Волята на Бог/Тема 159

Дух, Душа и Тяло/28.07.2021

Скъпи Сродни Души, изказвам Благодарността на Бог и Георги за това, че ще имам Брат до мен, Благодаря Георги, че си взел това Изчистващо и Просветляващо Решение!🧡 Днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Разбиране, тази тема ще е в синхрон със забележката която бе отправена към Георги, тя ще бъде повторение на това Дух, Душа и Тяло/28.07.2021

Дух, Душа и Тяло/10.06.2021

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Разбиране. В тази тема ще разтълкувам последната Тема която Разисква Бог във „Волята на Бог“ – Пророчество.В тази тема е заложен много Промисъл който не бе разбран от много Сродни Души или кандидат Сродни Души, в тази тема Бог Искаше да провокира именно тези Дух, Душа и Тяло/10.06.2021

Волята на Бог/22.04.2021

Скъпи Сродни Души, тема 77 от поредицата „Волята на Бог“ е Разбиране. Скъпи Мой деца, темата е много болезнена за всички, тя касае Реалността и това което Желаете, защото всички искате да се Промените, но не можете да понасяте Изпитанията, това разбира се е отново Урок който е трудно преодолим, но този Урок ви кара Волята на Бог/22.04.2021

Волята на Бог/Тема 69

Скъпи Сродни Души, тема 69 от поредицата „Волята на Бог“ е Разбирателство. Скъпи Мой деца, днес ще се занимаем с това, че вие успявате да се Разбирате и дори да се опознавате като истински Сродни Души, това е много хубаво и така трябва да бъде, усеща се Истинското Обединение, усеща се и Любовта помежду ви, Волята на Бог/Тема 69

Волята на Бог/Тема 57

Скъпи Сродни Души, тема 57 от поредицата „Волята на Бог“ е Разбиране и Вяра. Скъпи мой деца, в тази тема ще наблегнем на това дали Проявявате Разбиране когато се стремим да ви Помагаме и Влагате ли Вяра в това което вършите, разбира се ще наблегнем на Вярата защото тя е в Основата за Разбирането. Всеки Волята на Бог/Тема 57

Рецепти за Божествена Любов/21.07.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Рецепти за Божествена Любов“ е Разбиране. Всеки от нас е нужно да проявява Разбиране, всеки Човек на Земята се нуждае от Разбиране, така и ние самите се нуждаем да ни Разберат, какво ни кара да постъпваме по начин който, другите не Одобряват. Когато даден човек попадне в дупка, неговите Рецепти за Божествена Любов/21.07.2020