разобличаване

Дух, Душа и Тяло/22.06.2022

Скъпи Сродни Души, темата в „Дух, Душа и Тяло“ е Разобличаване. По подобие на Бог, и аз ще Разоблича сам себе си, в това, че не съм Подготвен за всички Предизвикателства които ни очакват! Темата е повече поучителна и ще ни даде пример, за това, че ЕГОТО никога не спира работа, и все се стреми Дух, Душа и Тяло/22.06.2022

Дух, Душа и Тяло/12.04.2021

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е разобличаване. В тази тема ще разискваме какво е да разобличиш някой или нещо, самата дума разобличаване говори да открием някаква Истина която е била скрита от нас, разбирайки тази Истина, ние разбираме, че сме се заблуждавали за това или онова, но Истини много и Дух, Душа и Тяло/12.04.2021