Самообвинение

Дух, Душа и Тяло/11.08.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Самообвинение, засягам отново тази тема, защото като чели е неразбрана, макар да знаем, че е вредно за нас и ни понижава Вибрациите, ние продължаваме да се Виним за някой наши Грешки. Когато се Виним, както говорихме, ние внасяме пълен Дисбаланс, започваме да се Обвиняваме Дух, Душа и Тяло/11.08.2020

Рецепти за Божествена Любов/29.07.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Рецепти за Божествена Любов“ е Самосъжалението. Често се случва да изпадаме в Униние и да се Самосъжаляваме, в такъв момент търсим Помощ от всякъде. Когато изпаднем в Униние или Депресия минаваме през три етапа. Първият Етап е Отхвърляне на всичко, Отблъскване на всеки и в този етап Проявяваме пълна Рецепти за Божествена Любов/29.07.2020