самоубийства

Дух, Душа и Тяло/18.03.2021

Скъпи Сродни Души, няколко пъти срещам желания за разясняване на темата за самоубийствата и днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Самоубийство. Тази тема е важна за всеки един, не само защото е много пагубно, а и защото самоубийството е част от Изпитанията за тези които са решили да бъдат Истински Божи Служители, минал Дух, Душа и Тяло/18.03.2021