сблъсък

Дух, Душа и Тяло/27.08.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Сблъсък. В тази тема ще засегнем неща които са характерни за ЕГОТО и това което ни кара да правим когато сме Обсебени от НЕГО. Когато започнем да се подаваме на ЕГОТО, то започва да настоява да влизаме в конфронтация, това за него е Отстояване Дух, Душа и Тяло/27.08.2020