светлина

Дух, Душа и Тяло/02.07.2022

Скъпи Сродни Души, темата в „Дух, Душа и Тяло“ е Вероизповедание. Темата е широкообхватна, но ще засегна определени ъгли от това понятие, какво означава Вероизповедание и кой към какво се причислява. Темата е провокирана от Елена Матева, която ни критикува, че сме обладани от тъмни сили и заблуждаваме Хората, това може да се приеме за Дух, Душа и Тяло/02.07.2022

Златна Светлина

Когато започнах работа по себе си попаднах случайно на метод даден ни от Нели Конуей за работа със Златната Светлина. Аз го приспособих към себе си с Помощта на Бог и ще Ви  опиша какво точно правя.             Усамотяваме се и сядаме на стол, като преди това сме Помолили да ни Помогнат да се свържем Златна Светлина