свобода

Волята на Бог/Тема 58

Скъпи Сродни Души, тема 58 от поредицата „Волята на Бог“ е Свобода. Скъпи Мой деца, Обещах ви да коментираме темата за Свободата и Капаните които крие това понятие, както споменахме, Свободата е нож с две остриета, от едната страна е вашето Желание за неограничения, от другата е вашето ЕГО и Желанието му да ви „помогне“, Волята на Бог/Тема 58

Волята на Бог/Тема 30

Скъпи Сродни Души, тема 30 от поредицата „Волята на Бог“ е Свобода. Скъпи мой деца, този тема е отново на дневен ред, много от вас страдат заради ограничена Свобода, но бих искал да Разискваме с вас, какво е всъщност Свобода, това действие ли е или Свобода на Душата, защото много от вас си мислят, че Волята на Бог/Тема 30

Рецепти за Божествена Любов/10.07.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Рецепти за Божествена Любов“ е Свободолюбие. Ние сме същества които Обичаме Свободата, но много често Свободата се превръща в Свободия, тоест започваме да си придаваме повече от това което ни е дадено. Подтикнат съм към тази тема, защото Свободията се вижда в много от нас и се оказва един Рецепти за Божествена Любов/10.07.2020