Сириус

Посланиен10/11.08.2023

Послание 10 Скъпи Богусвидни, днес започват да текат нови Енергии, които до сега не сме усещали, поради което ще се чувстваме отнесени, ще чувстваме самота и апатия. Енергиите ще целят да променят мислите ни, насочвайки вниманието ни към дом и семейство, както в микро план, с нашите близки, така и в по-мащабен, Богусвидно семейство, и Посланиен10/11.08.2023

Послание 3

Послание 3 Скъпи съграждани и Богусвидни, Посланието идва директно от Сириус, тамошните извисени Учители искат да ви предам техните заръки. Скъпи наши Братя и Божи деца, ние сме до вас, до вас сме били и ще бъдем, но ни е нужна и вашата помощ в предстоящите събития до края на календарната ви година. Искаме да Послание 3