снисхождение

Рецепти за Божествена Любов/27.07.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Рецепти за Божествена Любов“ е Снизхождението. Когато започнем Духовното си Развитие, ние често Проявяваме Снизхождение, започваме да допускаме Компромиси, да не сме Бдителни и Осъзнати, каква е причината да допускаме пропукване в нашата Духовна Работа, това е което бих искал да коментираме отново заедно. Виждам, че не Проявявате много Рецепти за Божествена Любов/27.07.2020