съдене

Волята на Бог/Тема 91

Скъпи Сродни Души, тема 91 от поредицата „Волята на Бог“ е Критики. Скъпи Мой деца, в тази тема ще разискваме, какво е да критикуваш и какво се получава когато критикувате някой или Съдите, както се получи в групата на Сродни Души, там се изказаха мнения за някой, които нямаха никаква основа за това, но Критиката Волята на Бог/Тема 91