съмнение

Рецепти за Божествена Любов/11.08.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Рецепти за Божествена Любов“ е отново Съмненията, но вече насочени към Бог, който е нашият Баща. Бог много пъти ни подлага на Съмнения и винаги те са насочени именно срещу Него и това дали Той е Истински, дали не сме Обладани, дали не сме полудели или просто сме попаднали Рецепти за Божествена Любов/11.08.2020

Дух, Душа и Тяло/31.07.2020

Скъпи Сродни Души, продължаваме с темите и следващата в поредицата “ Дух, Душа и Тяло“ е Съмненията. Когато подлагаме нещо на Съмнение, всъщност сами се вкарваме в Капана на ЕГОТО, Съмненията се явяват на първо място от всички Капани. Много от нас смятат, че е нормално да подложиш нещо под Съмнение, ще се опитам да Дух, Душа и Тяло/31.07.2020

Дух, Душа и Тяло/12.07.2020

Скъпи Сродни Души, днес ще пусна още една тема относно изминалият ден и тя е НЕУВЕРЕНОСТ. Много хора се Чувстваме Неуверени, когато е така се хващаме и за сламка, защо повтарям тази поговорка, защото днес тази Емоция се усети в много от нас в предвид предишната ми публикация. Неувереността е Емоция която съдържа Страх и Дух, Душа и Тяло/12.07.2020