танк

Дух, Душа и Тяло/06.07.2020

Скъпи Сродни Души, продължаваме темата по Приемане и Неприемане, както и Танка наречен ЕГО. Много от нас Вярваме, че е нужно да Отстояваме себе си, ще разгледаме тази наша нужда, от гледна точка на Вселената. Когато човек смята, че е прав, той игнорира това, че е възможно и отсрещната страна да е права, но всъщност Дух, Душа и Тяло/06.07.2020

Дух, Душа и Тяло/04.07.2020

Скъпи Сродни Души, продължаваме по темата за Приемане и Неприемане както и за Танка наречен ЕГО. Обсъдихме доста неща за нашето ЕГО и неговото гориво Неприемане, но всъщност би могло да се каже, че не сме обсъдили нищо за Приемането. Приемането е най-доброто оръжие и средство срещу ЕГОТО, то напълно обезсилва ЕГОТО и го принуждава Дух, Душа и Тяло/04.07.2020

Дух, Душа и Тяло/01.07.2020

Скъпи Сродни души, днес продължавам разискването по Приемане и Неприемане както и как да се предпазим от Танка наречен ЕГО. В първата част засегнахме ЕГОТО, като създател на войни и съревнования с околните и нас самите, бих искал да погледнем и в световен мащаб, какво причинява ЕГОТО на определени хора и Държави като цяло. Всички Дух, Душа и Тяло/01.07.2020