тежест

Волята на Бог/Тема 90

Скъпи Сродни Души, тема 90 от поредицата „Волята на Бог“ е ЕГО. Скъпи Мой деца, в тази тема ще разгледаме, какво е да се преодолее ЕГОТО и какво се получава когато успеете да го сторите. Знаете че това е възможно единствено с Нас, без Нас не бихте могли да направите каквото и да е, за Волята на Бог/Тема 90

Дух, Душа и Тяло/23.05.2021

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Синхрон. В тази тема бих искал да разгледаме последното което ни бе Споделено от Бог, но същевременно да го синхронизираме с това което сме, защото едно е да го знаеш, но друго е да го приложиш. Ние сме свикнали на един начин на Живот, Дух, Душа и Тяло/23.05.2021

Волята на Бог/Тема 38

Скъпи Сродни Души, тема 38 от поредицата „Волята на Бог“ е Тежест. Скъпи мой деца, Започнахме поредица с която Разясняваме общо приети неща, Тежестите са една част от тях, до сега засегнахме много Заблуди, но тук вече ще Говорим за Истински неща за които не може да сбъркате. Когато се раждате вие идвате вече с Волята на Бог/Тема 38