тема 115

Волята на Бог/Тема 115

Скъпи Сродни Души, тема 115 от поредицата „Волята на Бог“ е Разочарование. Скъпи Мой деца, така както Изпитанията за Георги са неизбежни, така и вашите също, защото неблагодарността е вътре във вас, вие непрекъснато проявявате неблагодарност за всяко нещо, дори и за тези неща които ви се дават Даром, Ангел е направил Оргонити, вложи е Волята на Бог/Тема 115