тълкуване

Дух, Душа и Тяло/11.09.2021

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Пророчества. Засягам тази тема, защото много често не разбираме какво точно ни се Споделя, каква е целта, за да ни Споделят точно тези неща и какво се иска от нас, като Промисъл на Бог и това да изпълним Неговите Заръки и Воля. Пророчествата никога Дух, Душа и Тяло/11.09.2021

Дух, Душа и Тяло/10.06.2021

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Разбиране. В тази тема ще разтълкувам последната Тема която Разисква Бог във „Волята на Бог“ – Пророчество.В тази тема е заложен много Промисъл който не бе разбран от много Сродни Души или кандидат Сродни Души, в тази тема Бог Искаше да провокира именно тези Дух, Душа и Тяло/10.06.2021