Молитви

Молитви

Господна Молитва

Винаги преди да започнем да се Молим, Бог изисква от нас да започнем да се Молим, като започваме винаги с тези Молитви, след което се продължава с другите! Заради Молитвите на Светите наши Отци, Господи Исусе Христе, Сине Божий, Помилуй нас! Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни, Помилуй нас (три пъти). Слава на Отца и Господна Молитва

Киприянови Молитви

Предвождан от Божествения Дух, приел си Светлината на Богопознанието Киприяне, посрамявайки змията, и като си понесъл заедно с Богомъдрата Юстина мъченическия подвиг, заедно с нея моли Всемилостивата Троица, да ни Дари Велика Милост. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги, и Вовеки веков. Амин! Аум! Аумен! Като помощници и горещи Киприянови Молитви

Молитва 2

Всеки ден се Молим, не разбирам Господи, защо не мога да започна да ТЕ чувам! Не разбирам, недоволствайки ТИ се Моля, да Помогнеш, да ме Освободиш от бариерите които имам! Застанал съм Господи с чисто Сърце, макар да знам, че не мога, старая се да съм искрен, старая се да премахна злото в мен, не Молитва 2

Молитва 1

Господи, ТИ винаги Знаеш всяка наша Грешка, но сме слепи за тях, копнеем за Чисти Взаимоотношения, когато ще можем с Вас да Говорим, така както говорим помежду ни! Как да го сторим, като сме слепи, за Илюзиите в които живеем, за Ролите които играем, за Грешките които допускаме! Казал си ни Господи, че ЕГОТО ни Молитва 1

Свети Франциск – Молитва към Бог

Молитва към Господ Свети Франциск Господи, Помогни ми да разнасям Твоя Мир – и където има омраза, да мога да нося Любов, и където има обида, да мога да нося Духа на Опрощението, и където има раздори, да мога да нося Спокойствие, и където има заблуди, да мога да нося Истината, и където има съмнения, Свети Франциск – Молитва към Бог

Благодарствена Молитва към Богородица и Св. Петка, че са ни Излекували

Преди да се започне Лечението, е нужно да си подсигурите вода от три извора, която винаги да присъства на Молитвите. За да ни се Помогне е нужно, да се четат на запалена свещ. Първо се чете Молитвата за Смирение, която да ни Помогне да Осъзнаем нелечимата Болест, да видим причините довели до нея, след което Благодарствена Молитва към Богородица и Св. Петка, че са ни Излекували

Молитва на Родители за техните деца

Господи Боже, Създателю на човека, небесни Отче! ТИ Установи и Благослови брака, като Каза: „Растете и се множете, пълнете Земята“! Ти Благослови и нашия брак, Даде ни чеда, за да засилиш радостта ни! Неизказано голяма е тая Твоя Милост, Смирено ТИ Благодарим! Твое наследие са нашите деца Господи, защото ТИ си наш Небесен Отец! Затова Молитва на Родители за техните деца

Вселенска Молитва

Молитвата се чете когато искаме да Помогнем на Всеки и Всичко, което Помага, и на самите нас Господи, ТИ Вседържателю, в Твоите Ръце се оставяме, ТИ ни Води, за да можем и ние които сме неблагодарни, да знаем и научим, какво е най-добро за нас. Не искам Господи да се вричам, но искам да Служа Вселенска Молитва

Отдаване на Благодарност

Молитвата е Благодарност към Бог и Всички Светли Сили. Чете се преди да извършим ритуала с постна храна, в знак на Благодарността ни. Застава се пред софрата, изправени, запалена свещ върху постната питка и се прочита, като преди това се започва с Господната Молитва Господи, ТИ Благи наш Баща, на Когото дължим всичко, на Когото Отдаване на Благодарност

Правило на св. Серафим Саровски

Отче наш, Който Си на небесата!Да се Свети, Твоето Име! Да дойде Твоето Царство!Да Бъде Твоята Воля, както на небето, така и на земята!Хляба наш насъщния Дай ни днес, и Прости ни дълговете,както и ние прощаваме на нашите длъжници!И не ни въвеждай в изкушение, но ни Избави от лукавия.Защото Твое е царството, и Силата, и Правило на св. Серафим Саровски