Молитви

Молитви

Молитва за Болни Родители

Молитва за болни Родители / Молитвата се чете от деца, за родители, когато са болни, и Единствено Бог е Упованието за тяхното Изцеление//Молитвата се чете 40 дни, сутрин и вечер/ Господи, Единствен си за нас, без Теб нямаше да сме живи, без Теб нямаше да имаме това, което си ни Дарил, това да сме деца, Молитва за Болни Родители

Личностни Молитви

Молитва за Сутрин и Вечер (Тази Молитва казвам всеки ден, тя е личностна моя Молитва, давам Ви я за пример, за да може и Вие да изградите свои Молитви, то е повече разговор с Бог, Благодарейки предварително, за всичко възможно което ни Помагат. Може да включвате изречения, които усещате, че трябва да ги има, това Личностни Молитви

Молитва при Безсилие

Молитва при Безсилие (Молитвата се чете, когато усетим, че сме безсилни в работа си по себе си, или сме безсилни да се справим с определена ситуация или Изпитание) Господи, все ТЕ Моля и ТИ се вричам, До Теб стоя и ти Вярвам, но всичко е само мъгла, защото безсилен изнемогвам, в съмнения горя!Господи, Ти си Молитва при Безсилие

Молитви преди Причастие

Причастни Молитви /Молитвите се четат преди взимане на Причастие. Първата част се чете от Неделя вечер, до Сряда вечерта, втората, от Четвъртък сутрин, до Събота вечер, Неделя не се четат, след Причастието се чете Благодарствената Молитва накрая/ Правила: Всеки който иска да си вземе Причастие, трябва да пости през цялото време, от Неделя до Неделя Молитви преди Причастие

Молитва при Изгнание и Обсебване

Молитва при Изгнание и Обсебване /чете са на запалена свещ, само вечер, преди залез слънце, преди да си легнем се прекадява където спим. Чете се докато усетим, че ни е Олекнало/ Толкова много съм Грешен, че не виждам по-далече от носа!Толкова много съм сляп, че не виждам друго освен Теб, ТИ Господи Знаеш, че не Молитва при Изгнание и Обсебване

Молитва след Причастие

Молитва след Причастие (Молитвата се чете, след като сме си взели причастие, или сме получили Дар Божи) Господи, заради Теб съм днес на колене, заради Твоята огромна Благодат!Знаеш Господи, че сме Грешни, но въпреки това Помощта ти е Безгранична, така както е Безгранична Твоята Любов, въпреки че толкова много съм Прегрешил, Опрости Грехове и Даровете Молитва след Причастие

Молитва за Изцеление на загубили се Души

Молитва за Изцеление на загубили се Души (Молитвата е специална, тя е за тези които са се Молили на Бог да бъдат негови Служители, но за проявили неблагодарност)(чете се на запалена свещ, сутрин и вечер, 10 дни, на колене, след което се взима Причастие) Господи, ТИ Виждаш всичко, ТИ Знаеш, колко сме Грешни, колко много Молитва за Изцеление на загубили се Души

Молитва за погълнати от миналото

Молитва за погълнати от миналото (Молитвата се чете от хора които усещат, че не могат да се освободят от миналото или някакви Изпитания които са имали) Господи, ТИ винаги Бдиш над нас и все Чуваш как ти се оплакваме, ние Господи сме Грешни защото, не искаме да Приемем нищо от това което си ни Дарил, Молитва за погълнати от миналото

Прощална Молитва към Бог

Прощална Молитва към Бог (тази Молитва се чете когато Бог е Решил, че сме Чисти, тя е Осъзната Молитва за това, че вече сме Чисти Божи Служители, но Помага и на тези които са заблудени, ползата от нея е повече от това, че допринася за разбиране на действията на Бог) –  Чете се на колене Прощална Молитва към Бог

Молитва към Бог след Причастие

Молитва към Бог след Причастие (тази Молитва се чете на колене, изпълнени с Благодарност към Бог, Пресвета Богородица, Сви Светии, Ангели и Архангели) Господи Боже наш!ТИ Който си на Небето!ТИ Който винаги Бдиш над нас, на Теб се Молим и ТИ Благодарим, Благодарим ТИ Господи, че ни Дари най-големия Дар, Чистотата от която се нуждаехме, Молитва към Бог след Причастие