агресия

Дух, Душа и Тяло/08.08.2020

Скъпи Сродни Души, днес бих искал да засегна тема която няма да се хареса на хора които се занимават с Духовна Работа, тази тема касае единствено тези от тях, които напълно са Обладани от ЕГОТО и парите. Забелязвам коментари в които има явна агресия срещу мен и това е първото което ще разискваме, откъде идва Дух, Душа и Тяло/08.08.2020