виолина

Дух, Душа и Тяло/28.04.2023

Скъпи Богусвидни, темата в „Дух, Душа и Тяло“, е по въпрос на Антина Ефтимова. „Ако дявола е в хармония, то той отговаря за талантите, дарбите и гениалността на човека.Ако е в дисхармония, може да направи зъл гений от човека. Всъщност сега се сетих, че съм чела, че тъмните сили, когато работят с някого също дават Дух, Душа и Тяло/28.04.2023

Предизвикателство/16.09.2020

Скъпи Сродни Души, настъпи момента за другата наша сродна Душа която участва в Проекта за Борба с ЕГОТО „Предизвикателство“ и това е Виолина Райкова Скъпо мое дете в теб имаме много голяма Надежда, ти си човек, чрез който всеки може да се Издигне Духовно, но има неща които са влезли в теб като Заблуди и Предизвикателство/16.09.2020