воля

Послание от Бог/24.07.2022

Скъпи Богусвидни, имаме Послание от Бог. Скъпи Мои деца, днес отново Искаме да ви Споделяме, но има много по-важни неща които да Обсъдим, едно от тях е вашите ангажименти. Зададохме ви задачи, но те са поети само от трима от вас, цялата Тежест по изпълнение на задачата по ушиване и бродиране на ризите, се пое Послание от Бог/24.07.2022

Волята на Бог/Тема 145

Скъпи Сродни Души, тема 145 от поредицата „Волята на Бог“ е Стихове. Случайни ли са стиховете които пишете?Скъпи Мой деца, този въпрос е объркващ за много от вас и причината е, че все още не сте Приели, че всичко Идва от Нас, всяко изобретение, всяка книга, или повечето, всеки стих, или повечето, те идват от Волята на Бог/Тема 145

Волята на Бог/Тема 52

Скъпи Сродни Души, тема 52 от поредицата „Волята на Бог“ е Воля. Скъпи мой деца, това е най важното ви Качество с което успявате, но Волята има и своите особености и една от тях е самочувствието, но тук вече се намесва вашето ЕГО, което иска вие да се Възгордявате. Няма да разискваме какво точно да Волята на Бог/Тема 52

Волята на Бог/Тема 18

Скъпи Сродни Души, тема 18 от поредицата „Волята на Бог“ е Воля. Скъпи мой деца, тази тема е много важна за вас и ще ви Помогне да Осъзнаете колко е важно да Поддържате непрекъснатото желание да се Разгръщате, както Духовно, така и в Физически аспект. Волята се тренира, тя не е даденост, чрез Волята успявате Волята на Бог/Тема 18