гешкова

Дух, Душа и Тяло/29.04.2029

Скъпи Богусвидни, темата в „Дух, Душа и Тяло“, отново е по въпрос на Недялка Гешкова. „Учителю, на какво се дължат тези заболявания: Деменцията и Алцхаймер и честото забравяне, даже и да няма психически проблем?“ Луиз Хей„Алцхаймерова болест – Желания да се напусне Планетата. Неспособност да се приема животът такъв, какъвто е.“ С умисъл започвам с Дух, Душа и Тяло/29.04.2029

Предизвикателство/23.02.2023

Скъпи Богусвидни, днес Недялка Гешкова ще бъде Предизвикана от Бог и Мен! Скъпо Мое дете, отново ще те Подложа на Изпитания, но вече си много по-силна от преди време, когато за малко щеше да отречеш Мен и Богусвидни, сега се надяваме да си много по-мъдра, виждайки Любовта в това което ще ти Споделим, защото то Предизвикателство/23.02.2023

Волята на Бог/Тема 159

Скъпи Сродни Души, тема 159 от поредицата „Волята на Бог“ е Разбиране. Скъпи Мой деца, разбира се, както самата Тема подсказва, Разбирането помежду ви е най-важно, ако не се разбирате, то ще се загубите в безбройни противоречия. Какво означава да има разбиране, това е двупосочно поведение, разбиране трябва да има за Всеки и Всичко, то Волята на Бог/Тема 159