години

Дух, Душа и Тяло/13.12.2022

Скъпи Богусвидни, да ни е Честит нашия Празник, втор Летосветие от нашето съществуване, и темата в „Дух, Душа и Тяло“ е за нас. Изминаха две година на усилена Вътрешна Работа, две години които ще слея в една, за да направя традиционния разбор на изминалото, две години, спомени и Любов, това получихме, това и Творим, с Дух, Душа и Тяло/13.12.2022

Дух, Душа и Тяло

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „ Дух, Душа и Тяло“ е продължение на Пророчествата за следващите 20 години. Част трета: В тази част ще разкажа повече хубави събития, отколкото лоши, така че започваме с това, че ще се появи руса жена която ще застане като Президент на Президентска България, тя ще предприеме драстични Промени, Дух, Душа и Тяло

Дух, Душа и Тяло/21.09.2021

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „ Дух, Душа и Тяло“ е продължение на Пророчествата за следващите 20 години. Част втора: Казахме че това ново Правителство което ще бъде избрано с новите две личности от служебното правителство ще бъде свалено, не по стандартния начин чрез вот на недоверие, а чрез преврат, това ще бъде подновена Дух, Душа и Тяло/21.09.2021

Дух, Душа и Тяло/20.09.2021

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ ще бъде поредица от Пророчества за следващите двадесет години. Тези Пророчества са прогнозни, не означава, че всичко ще се случи по начина който ви ги предоставям, така е със всяко едно Пророчество, винаги се варира, или се отлага, или видоизменят, това са вариации на Реалността, Дух, Душа и Тяло/20.09.2021