завист

Волята на Бог/Тема 191

Скъпи Сродни Души, тема 191 от поредицата „Волята на Бог“ е Колеги. Скъпи Мои деца и Колеги, наричам ви така, защото Заедно Творим и Променяме Хората около нас, това ще рече, че сме Сътворци и Заедно Помагаме на останалите, всеки от вас Помага на други, като с това си Помага и на себе си. Същото Волята на Бог/Тема 191

Волята на Бог/Тема 61

Скъпи Сродни Души, тема 61 от поредицата „Волята на Бог“ е Завистта. Скъпи Мой деца в тази тема отново ще засегнем Завистта, но не такава каквато я знаете, а по различна особеност, това е Завистта към самия себе си, тази Завист е особена, с това, че ви кара да се сърдите на самите себе си, Волята на Бог/Тема 61

Волята на Бог/Тема 12

Скъпи Сродни Души, тема 12 от поредицата „Волята на Бог“ е Завист. Скъпи мой деца, тази тема отново е коментиране от вас, но АЗ бих искал да наблегна на още някой Проблеми, които не са коментирани. Завистта е Емоция, която произлиза от ЕГОТО и желанието ви да сте най-добри в дадена област, така е и Волята на Бог/Тема 12

Дух, Душа и Тяло/30.07.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в „Дух, Душа и Тяло“ е Завиждане. Тази тема ще е много трудна за всеки от нас, според Вселенската Библиотека, 95% от нас Проявяват Завиждане, включително и аз, макар по рядко, но се случва. Не трябва да се Срамуваме и да доставяме на ЕГОТО, поводи да ни ЗАЛЪГВА, като прикриваме Дух, Душа и Тяло/30.07.2020

Дух, Душа и Тяло/09.07.2020

Скъпи Сродни Души, днешната тема в “ Дух, Душа и Тяло “ е Завист. Днес обхващам голяма част от нашите Негативи, а Завистта е една от тях. Когато Завиждаме, ние се изпълваме с Негатив както нас, така и човека към които изпитваме Завист. За нас е истинско Изпитание да спрем тази Емоция, защото се чувстваме Дух, Душа и Тяло/09.07.2020