златна

Златна Светлина

Когато започнах работа по себе си попаднах случайно на метод даден ни от Нели Конуей за работа със Златната Светлина. Аз го приспособих към себе си с Помощта на Бог и ще Ви  опиша какво точно правя.             Усамотяваме се и сядаме на стол, като преди това сме Помолили да ни Помогнат да се свържем Златна Светлина