семейство

Послание от Бог/05.06.2022

Скъпи Сродни Души, имаме Послание от Бог. Скъпи Мои деца, Посланията са за това, да ви Упътят, да ви Споделим нещо, или да ви Предпазим. Искам да Използвам последното което се случи при Маги, тя сподели с близък и Изпитанията с близките и започнаха, това бе Провокирано от нас, с цел да я Освободим. Непрекъснато Послание от Бог/05.06.2022

Волята на Бог/Тема 179

Скъпи Сродни Души, тема 179 от поредицата „Волята на Бог“ е Просвета. Скъпи Мои деца, Просветлението е за всички, то не е само за Българи и Славяни, а за цялата ви Майка Земя, тя ви е Дарила толкова много Просветление, чрез примерите във всяко живо творение, Растения и Животни, вие се Учехте от тях, взимахте Волята на Бог/Тема 179

Волята на Бог/Тема 178

Скъпи Сродни Души, тема 178 от поредицата „Волята на Бог“ е Съединение. Скъпи Мои деца, много от вас, не знаят как да се Обедините, лутате се от едно на друго, без да можете да се концентрирате, а концентрацията трябва да е насочена вътре във вас, едва когато вътрешно сте се съединили с всяка ваша клетка, Волята на Бог/Тема 178

Волята на Бог/Тема 19

Скъпи Сродни Души, тема 19 от поредицата „Волята на Бог“ е Семейство. Скъпи мой деца, тази тема, ще помогне на много от вас, защото преминават през труден Етап в който трябва да отстояват Вярата си пред семейството. Тази тема ще засегне и неща които са важни да ги знаете, това не са просто Взаимоотношения, а Волята на Бог/Тема 19

Дух, Душа и Тяло/06.07.2020

Скъпи Сродни Души, от днес започваме разискване между всички нас, относно съвети и напътствия свързани с Хармоничните ни Взаимоотношения в семейството. Тази тема ще бъде винаги отворена и всеки може да добави своя коментар-съвет, който ако наистина е уникален, ще бъде добавян към главната тема. Много хора страдаме от Нехармонични Взаимоотношения които се дължат от Дух, Душа и Тяло/06.07.2020